Τα τελευταία χρόνια η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ έχει εντάξει στις παραστάσεις της το Βιωματικό Εργαστήρι.

Το θέατρο δεν είναι μόνο ψυχαγωγία αλλά μπορεί να γίνει και μέσο θεραπευτικής αγωγής. Τα παιδιά αναγνωρίζουν, αναβιώνουν τα συναισθήματα τους, μιλούν για αυτά και τα εκφράζουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Ανάλογα την ηλικία των παιδιών διαμορφώνεται και το βιωματικό εργαστήρι. Κάθε φορά σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα της παράστασης – εργαστήρι μέσα από διαφορετικές τεχνικές.

Ασκήσεις εμψύχωσης, ασκήσεις μη λεκτικής έκφρασης, με την αξιοποίηση εικαστικών μέσων και μουσικής ακρόασης. Τα βιωματικά «παιχνίδια» ενθαρρύνουν τα παιδιά να επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους και μέσα από τη διάθεση του παιχνιδιού εξωτερικεύονται ευκολότερα. Ξυπνάει η φαντασία τους και η δημιουργική τους σκέψη.

Η παράσταση σε συνδυασμό με το εργαστήρι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθάει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της ισορροπίας του παιδιού.